Kunstwerken van Elmar Gille

Geen kunstwerken gevonden

Over Elmar Gille

Elmar Gille werd in 1947 in Heiligenstadt in het voormalige Oost-Duitsland geboren. In zijn vroege kinderjaren is de familie Gille naar West-Duitsland gevlucht. De eerste indrukken in zijn jeugd hebben te maken met de treurige sfeer die hij ervaren heeft in het toen nog verdeelde Duitsland.

Reeds als kind had Gille het idee kunstenaar te willen worden. Zijn opleiding begon aan de afdeling "Kunsterziehung" van het "Pädagogische Fachinstitut" te Fulda. Na deze lerarenopleiding heeft hij drie jaar les gegeven. Daarnaast studeerde hij in Marburg aan het "Institut für Malerei und Graphik". Gertraude Lowien was één van de belangrijkste docenten voor hem. Gille heeft vier jaar les van deze in Italië opgeleide docente gehad. Zij heeft een groot stempel op zijn werk gedrukt; vooral de liefde voor Italië heeft zij bij Gille aangewakkerd.

Elmar Gille 1994

1994

Sinds 1970 woont Gille in Nederland. In 's Hertogenbosch heeft hij een op de grafiek gerichte opleiding aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving gevolgd. Dick Cassée en Eduard Flor zijn daar de belangrijkste docenten voor zijn verdere ontwikkeling geweest. De liefde voor Italië is niet beëindigd met de kennismaking tijdens zijn opleiding in Fulda en Marburg.

Nog steeds gaat hij frequent voor kortere of langere periodes naar zijn atelier in Toscane, waar hij zijn inspiratie opdoet. Hij maakt daar zijn schetsen en schilderijen.

Aan een geëngageerde afrekening met het verleden heeft Gille even weinig behoefte als aan verdringing van de feiten. Hij zoekt een eigen weg en eigen oplossingen in schilderijen die zijn gemoedstoestand reflecteren. Soms maakt hij daarbij gebruik van voorwerpen met symbolische karakter. Het gebruik van stoelen en tafels moet in dat licht gezien worden. Ook in de landschappen schuilt symboliek.